Ponad 30 lat doświadczenia w obsłudze prawnej firm i osób

Reprezentacja przed sądem, porady prawne, opinie i umowy, stała obsługa prawna, rozwody, separacje, alimenty, spadki, zakładanie spółek. Warszawa Ursynów, Mokotów, Piaseczno i okolice. Kancelarię prowadzi radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

O Kancelarii

Nasze doświadczenie oraz doskonałe przygotowanie merytoryczne prawników naszej Kancelarii są gwarancją najwyższej jakości oferowanych przez nas usług prawnych. Już ponad dwie dekady doradzamy przedsiębiorcom, zarówno polskim jak i zagranicznym. Obsługujemy istniejące i tworzymy nowe spółki prawa handlowego. Wśród naszych Klientów jest wiele znanych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Świadczymy usługi prawne w językach polskim, angielskim, niemieckim i, w razie potrzeby, francuskim. Jesteśmy podmiotem wpisanym do rejestru Okręgowej Izby Radców Prawnych za nr wpisu WA2448.

 

Kancelaria IURIDICA® (prawo ochronne nr 198015 na znak towarowy) jest wiarygodnym, stabilnym i doświadczonym partnerem dla najbardziej wymagających Klientów. Zapraszamy do współpracy.

Historia

Kancelaria IURIDICA® została utworzona w sierpniu 1991 roku początkowo jako spółka cywilna dwóch osób fizycznych. Od września 1998 roku Kancelaria działa w grupie firm doradczych, które wspólnie używają zastrzeżonej nazwy IURIDICA® (prawo ochronne nr 198015 na znak towarowy).

 

Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia były w Polsce okresem transformacji ustrojowej, przejścia od gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej. Byliśmy nie tylko uważnym obserwatorem, ale też aktywnym uczestnikiem tych zmian. Kancelaria Prawnicza „IURIDICA” s.c., nasz poprzednik, uczestniczył w kilkudziesięciu procesach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oferując im kompleksową obsługę prawną, a także przy pomocy współpracujących ekspertów wyceny majątków, analizy ekonomiczne, etc.

W okresie od 1991 roku, przez ponad dwie dekady naszego istnienia, utworzyliśmy na zlecenie podmiotów z Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji kilkaset Spółek prawa handlowego.

 

Nasze zasoby archiwalne obejmują ponad 10.000 różnych wzorów umów, aktów wewnątrzorganizacyjnych, umów konsorcyjnych autorstwa naszej Kancelarii, powstałych od 1991 roku. Odrębną grupę stanowią ekspertyzy dla potrzeb prywatyzacji, pozyskiwanie funduszy pomocowych w tym unijnych, opracowania w zakresie ekonomicznej oceny przedsiębiorstw konsorcjalnych oraz projekty aktów prawnych.

Misja

Misją Kancelarii Prawniczych IURIDICA® jest wspieranie przedsiębiorczości i procesów wolnorynkowych poprzez podejmowanie działań mających na celu budowanie, podtrzymywanie i stabilizację prawnych fundamentów funkcjonowania przedsiębiorstw. Działaniami, o których tutaj mowa są, przede wszystkim, profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne dla istniejących na rynku spółek oraz tworzenie nowych. Tym wszystkim kierujemy się również doradzając osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorczość jest nam szczególnie bliska, gdyż to właśnie ona stanowiła i nadal stanowi trzon naszego działania. Na uwadze mamy jednak również problemy natury społeczno-prawnej dotykające instytucję rodziny, stosunki społeczne i relacje międzyludzkie. W tej materii, gdy tylko uznamy, że istnieje taka konieczność, częstokroć podejmujemy działania pro publico bono. Odpowiedzialność społeczną traktujemy jako naszą, wręcz oczywistą, powinność.

 

W codziennej pracy stawiamy na wysoką jakość wzajemnych relacji, czy to naszych koleżeńskich, wewnątrz-kancelaryjnych czy też  na linii prawnik - klient. Wszelkie działania, jakie podejmujemy są zawsze poprzedzone dogłębną analizą problemu i rozeznaniem potencjalnych, optymalnych metod postępowania. Działając w ten sposób zdobyliśmy zaufanie wielu Klientów, co jest dla nas źródłem prawdziwej satysfakcji i motywuje do dalszej, jeszcze lepszej pracy.

Zespół

Kancelaria świadczy usługi, wykorzystując wykwalifikowanych prawników, posiadających stosowne uprawnienia do obsługi prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych (radcowie prawni) oraz asystentów, w tym w trakcie lub po aplikacji sądowej/radcowskiej. Na stałe współpracujemy z tłumaczami, w tym przysięgłymi posługującymi się biegle językiem prawnym (dot. j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego).  Pracujemy w językach: polskim, angielskim, niemieckim, w razie potrzeby w francuskim.

 

Na stałe współpracujemy z cenionymi Kancelariami Notarialnymi.

Usługi

Kancelarie Prawnicze IURIDICA® świadczą usługi prawne dla klientów biznesowych oraz udzielają porad prawnych dla klientów indywidualnych. Obsługa klientów korporacyjnych prowadzona jest w trybie stacjonarnym (w siedzibie Kancelarii bądź na życzenie w siedzibie Klienta- dotyczy klientów biznesowych), a także online. Klientom indywidualnym oferujemy możliwość skorzystania z doświadczenia i wiedzy naszych prawników za pośrednictwem systemu porad prawnych online.

Dla Klientów biznesowych

Przedmiotem działania Kancelarii Prawniczych IURIDICA® jest doradztwo prawne dla istniejących i tworzenie nowych przedsiębiorstw (w tym oddziałów spółek zagranicznych na terytorium Polski), szczególnie z udziałem osób zagranicznych, obsługa procesów inwestycyjnych, fuzji firm kapitałowych, przekształcenia spółek kapitałowych i osobowych, kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, w tym windykacja należności i doradztwo prawne, przygotowywanie i negocjowanie kontraktów. W wymienionym zakresie wykonywane są projekty przekształceń własnościowych, analizy prawne i ekonomiczne dla potrzeb komercjalizacji i inwestycyjnych. Głównymi dziedzinami naszej działalności są sprawy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, wekslowego, przewozowego, elektronicznego, telekomunikacyjnego, lotniczego, prawa przetargów publicznych, budowlanego, administracyjnego i procedury cywilnej, /procesy gospodarcze/ oraz sprawy wieczysto-księgowe i koncesyjne, a także związane z obrotem nieruchomościami, uczestniczymy w obsłudze prawnej przetargów publicznych. Reprezentujemy przedsiębiorców i pracowników przed sądami pracy. Doradzamy także naszym Klientom w ramach korzystania przez nich szczególnie z unijnych programów operacyjnych.

 

Specjalizujemy się w sprawach roszczeń dochodzonych od członków Zarządu upadłych i/lub niewypłacalnych Spółek oraz obrony interesów takich osób przed sądami cywilnymi oraz przed sądami upadłościowymi. Ponadto opiniujemy i prowadzimy przed sądami sprawy z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej, sprawy z zakresu prawa ubezpieczeniowego, mediowego, upadłościowego i naprawczego.

Stała obsługa prawna

Celem obsługi prawnej przedsiębiorcy będącej przedmiotem niniejszej oferty jest:

 • zapewnienie Zleceniodawcy pełnej opieki prawnej we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego, w tym cywilnego;
 • reprezentowanie interesów Zleceniodawcy w postępowaniu procesowym i nieprocesowym przed sądami polskimi, w tym Sądem Najwyższym a także przed Krajowym Rejestrem Sądowym wraz z aktualizacją wypisów oraz organami administracyjnymi, w tym celnymi i podatkowymi;
 • organami administracji rządowej i samorządowej oraz WSA i NSA a także Sądami Arbitrażowymi (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej);

Zakładanie spółek

Kancelaria IURIDICA® oferuje kompleksową pomoc prawną przy zakładaniu, rejestracji spółek prawa handlowego. Prowadzimy konsultacje również w zakresie otwierania przedstawicielstw  firm zagranicznych w Polsce.

 

Mamy bogate doświadczenie w rejestrowaniu zarówno Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i Spółek akcyjnych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zazwyczaj jest tworzona dla mniejszych przedsięwzięć i jej utworzenie jest szybsze i mniej kosztowne. Spółki akcyjne tworzy się wtedy, gdy zamierza się np. w przyszłości wejść na giełdę i przy okazji ściągnąć kapitał z rynku. Jeżeli Spółkę z o.o. (lub akcyjną) tworzy inna spółka musi mieć dokumenty rejestrowe swego kraju (spółka zagraniczna) zaopatrzone w apostile zgodnie z konwencją haską. Dokumenty te muszą być tłumaczone przysięgle na j. polski.

 

Koszty utworzenia spółki w Polsce to (według stawek na 15 lutego 2012 r.):

 • opłaty sądowe: 1.000,00 zł.
 • opłaty notarialne uzależnione od wysokości kapitału tworzonej spółki (nie więcej jednak niż 12.000,00 zł) plus podatek VAT
 • podatek od czynności prawnych: 0,5 % od wartości kapitału
 • koszty obsługi i konsultacji prawnych obejmują przygotowanie umowy spółki, konsultacje i wyjaśnienia, przygotowanie dokumentów do Sądu, reprezentację przed sądem, Wojewódzkim Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, do czasu rejestracji, koszty te bez kosztów ewentualnych tłumaczeń wynoszą od 5.000,00 zł.  plus 23% VAT w górę.
Posiadamy również w ofercie gotowe (zarejestrowane) tzw. "czyste" spółki z o.o., w tym zarejestrowane 20 lat temu, które możemy zaoferować naszym klientom.
 

W celu uzyskaniu bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Dla Klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy doradztwo w zakresie wynikającym z potrzeb osób fizycznych. Są to sprawy spadkowe, rodzinne (działy majątku, rozwody, separacje, alimenty, ustalanie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, itp.) regulacje w zakresie nieruchomości, porządkowanie stanów prawnych ksiąg wieczystych, przekształcenia gruntów, aktów notarialnych.

Referencje

Wśród przedsiębiorców, z którymi współpracujemy i/lub współpracowaliśmy są spółki:

 • STUMP HYDROBUDOWA Sp. z o.o. w Warszawie,
 • „Binder International Warszawa” Sp. z o.o. w Warszawie i Binder International GmbH & Co, KG” z siedzibą w Herrenberg, Niemcy (branża przetwórstwo warzyw i owoców, chłodnictwo, produkcja koncentratów owocowych),
 • „VEOLIA Usługi dla środowiska” Sp. z o.o. (Grupa VEOLIA, poprzednio Altvater Sulo Polska Sp. z o.o., branża recykling, gospodarka odpadami),
 • „Xervon Polska” Sp. z o.o. (Grupa ThyssenKrupp, poprzednio ThyssenKrupp Xervon Polska, Röro Montaż Technika Rusztowań Sp. z o.o., branża budowlana, rusztowaniowa),
 • XERVON GmbH w Düsseldorfie- Niemcy
 • „STOLBUD” S.A. we Włoszczowie,
 • SPRINTAIR S.A. w Warszawie, SPRINTAIR CARGO Sp. z o.o. w Warszawie i SPRINTAIR AVIATION SCHOOL Sp. z o.o. w Warszawie (branża lotnicza),
 • TELEKOMUNIKACJA NOVUM Sp. z o.o. w Warszawie (branża telekomunikacyjna),
 • „Euroreisen Biuro Turystyczne” Sp. z o.o. (grupa TUI),
 • Telekomunikacja 7line Sp.z o.o.,
 • MODEXTIL Sp. z o.o. (branża odzieżowa: właściciel brandów FRANCO FERUZZI i C-CLUB),
 • Irpol sp.j. (branża piece piekarnicze, 24 lata na rynku),
 • MK Sp. j. (branża tablice rejestracyjne),
 • STOMATOLOGIA ŻBIKOWSCY Sp. z o.o. w Warszawie,
 • BAJTEL LV Ryga, Łotwa,
 • „TVK Polska” Sp. z o.o. – grupa Moll (branża chemiczna),
 • „AGROMAKS” Sp. z o.o.,
 • „DEKTA” Sp. z o.o.,
 • „Mazowiecka Fabryka Okien i Drzwi” Sp. z o.o.,
 • „PLANTA” Sp. z o.o.,
 • „REAL” S.A.,
 • WESTMAX.K.E. Sp. z o.o.,
 • INTER-DENT,
 • ROBOCAM,
 • Instytut łączności w  Warszawie  Oddział w Pułtusku;
 • P.S.T. INTERATOMISTRUMENT - NARDEUX  FRANCJA;
 • ANTO - MOT  S.A.  ANTONINÓW;
 • POLAM SUWAŁKI S.A.;
 • ENERGOPROJEKT WARSZAWA;
 • OPOLSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU DRZEWNEGO /po przekształceniu OPDREW S.A./;
 • KAZEL KOSZALIN;
 • Cementownia  Rudniki k. Częstochowy;
 • SKOGAR ŁÓDŹ;
 • Zakłady Stolarki Budowlanej " STOLBUD" Włoszczowa;
 • Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w Warszawie;
 • M/S Shipping Ltd;
 • Urząd Miasta Konstancin-Jeziorna
 • POLCARGO KRAKÓW;
 • POLCARGO GLIWICE;
 • Francuski Instytut Zarządzania - Oddział w Warszawie;
 • IBERIA Motor Company S.A. (wyłączny dystrybutor marki SEAT na Polskę);
 • POMATON - EMI Sp. z o.o.
 • CARL SCHENK S.A.. DARMSTAD - przedstawicielstwo w Warszawie;
 • SCHENCK POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie;
 • ZARAT S.A. Warszawa;
 • INOFAMA Inowrocław;
 • JOTES S.A. Łódź;
 • P.W. S. I R. WARS  Warszawa;
 • PODHALE P.P. Nowy Targ
 • PKO BP;
 • BINDER INTERNATIONAL Sp. z o.o.;
 • MIRO - MARK KALISZ S.A.;
 • BIANCA - MODEN GmbH OCHTRUB ;
 • BETON - STAL  przedsiębiorstwo państwowe Warszawa;
 • Krakowskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego "POLMOS" w Krakowie;
 • Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych "POLMOS" w Zielonej Górze;
 • Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" w Poznaniu;
 • Bielska Wytwórnia  Wódek Gatunkowych "POLMOS" w Bielsku  Białej;
 • Chemitex w Sochaczewie;
 • Kolprojekt P.P. Warszawa;
 • Britchem Sp. z o.o. Warszawa;
 • Vicarb Uranus –Francja;
 • J.F.K. Węgry;
 • ELGAZ Gdańsk;
 • CHG- Meridian Computer Leasing Polska Sp. z o.o.;
 • CHG- Meridian Deutsche Computer Leasing AG w Niemczech;
 • CENTRUM MEDYCZNE ŚWIĘTEGO ŁUKASZA Sp. z o.o. w Częstochowie;
 • HUG SYSTEMY WODNE Sp. z o.o.;
 • ARIP MEDIA HOUSE Sp.z o.o..

Zespół ekonomiczny Kancelarii w okresie ostatnich lat opracował między innymi:

 • Projekt Systemu ekonomiczno-finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności w Warunkach Restrukturyzacji / założenia ogólne i uwarunkowania okresu przejściowego ;
 • Projekt zasad wewnętrznej gospodarki pieniężnej w Powszechnej Kasie Oszczędności - banku państwowym;
 • Studium dotyczące sytuacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez PKO bp ;
 • Studium dotyczące restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Elektronicznego KAZEL w Koszalinie;
 • Projekt procesu prywatyzacji Zakłady Stolarki Budowlanej " STOLBUD" Włoszczowa.
 • Porozumienie wstępne w zakresie podjęcia wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego typu joint venture z wykorzystaniem majątku trwałego likwidowanego polskiego przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego /DAEWOO/ w trybie obowiązujących przepisów prawa polskiego

Kontakt

Kancelarie Prawnicze IURIDICA ®
Kancelaria Prawnicza Tomasz N. Smykiewicz,

Biuro Doradztwa Gospodarczego  „IURIDICA” Irena, Tomasz N. Smykiewicz s.c.

 

ul. Kabacki Dukt 7 lok. 42, 43

02-798 Warszawa

 

Tel/Fax: 022-32-16-490, 022-32-16-440

E-mail: iuridica@iuridica.pl

 

Obecna siedziba Kancelarii mieści się od pięciu lat przy ul. Kabacki Dukt 7 lokal 42 i 43 /klatka III, piętro III, winda/ przy stacji Metro Kabaty. Istnieje możliwość skorzystania z miejsca parkingowego w garażu podziemnym.